#Vaikutavesiin, ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi vuosille 2020 - 2026 on käynnistynyt

Tiedote 20.1.2020 ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa, Suomen meriympäristön tila, päivitettiin vuonna 2018. Nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittäminen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa näkemyksiä Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2020 - 2026. Kuuleminen on välillä 20.1. - 20.3.2020.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia kommentoitavana – tavoitteena helpottaa rakennusten energiatehokkuutta parantavia korjauksia

21.1.2020
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja luonnokseen pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaksi. Strategian on tarkoitus helpottaa rakennuskannan vapaaehtoista ja kustannustehokasta korjaamista erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Merimaisema Helsingin edustalta. Kuva: Markus Winkler, unplash

Pääkaupunkiseudun puhdas ja monipuolinen luonto merkittävä matkailuvaltti myös ilmaston muuttuessa

20.1.2020
Pääkaupunkiseudun puhdas ja monipuolinen luonto ja meriympäristö ovat merkittäviä matkailuvaltteja myös ilmaston muuttuessa. Tähän tulokseen päädyttiin BlueAdapt-hankkeen skenaariotyöpajoissa, joissa pääkaupunkiseudun matkailun vahvuutena nähtiin puhdas luonto ja kaunis meriympäristö ja sen tarjoamat kokemukset, elämykset ja palvelut myös tulevina vuosikymmeninä.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

ARAviesti kansi 1_2020

Vuoden 2020 ensimmäinen ARA-viesti on ilmestynyt

14.1.2020
Tutustu Vuoden parhaat ARA-neliöt 2020 -palkinnon saaneeseen palvelu- ja senioritaloon sekä Järvenpään hyvinvointikampukseen. Esillä myös Lapinjärvitalo sekä ensimmäisiä aravalainalla rakennttuja kohteita seitsemän vuosikymmenen takaa.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien vedenpinnat korkealla Lounais-Suomessa ja länsirannikon vesistöissä (Tulvakeskus 21.1.)
Etelä- ja Keski-Suomessa varovaisuutta jäillä liikuttaessa, Pohjois-Suomen jäätilanne tavanomainen (21.1.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Euroopan ympäristön tila -raportti

Euroopan ympäristön tila 2020: suuntaa on muutettava heti
Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, ellei seuraavan kymmenen vuoden aikana puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 4.12. julkaistussa Ympäristön tila -raportissa.

Uusia julkaisuja

 

Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit
Raportissa esitetään ehdotus maakuntatason indikaattoreista, jotka kuvaavat kattavasti alueidenkäyttöä ja kulttuuriympäristön hoitoa.

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen
Ympäristöministeriön kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta vauhdittavat alan kiertotaloutta ja ilmastotyötä. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.