Valkoposkihanhia. © Heikki Kotiranta

Rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettiin ennätysmäärä korvauksia vuonna 2018 – uuden lain valmistelu käynnissä

Tiedote 19.2.2020 ympäristöministeriö ja ELY-keskukset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat korvauksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa. Suurin osa korvauksista, noin 1 413 400 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Buhtadusat ráfáiduhtton šlájaid jagi 2018 dagahan vahágiin ohccojuvvoje eanet go goassige ovdal –ođđa lága válmmaštallan johttáhuvvon

19.2.2020
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážat mákse buhtadusaid ráfáiduhtton elliid jagi 2018 dagahan vahágiid buhtadeami várás oktiibuot sulaid 1 470 000 euro. Eanaš buhtadusain, sulaid 1 413 400 euro, čuzii vahágiidda, mat šadde eanandollui. Dása lassin sierra buhtadussan goaskima boazodollui dagahan jagi 2018 vahágiin máksojuvvoje buhtadusat bálgesiidda oktiibuot sulaid 806 100 euro.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Järripeippo

Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä

13.2.2020
Suojelualueilla tehdyn uuden tutkimuksen mukaan topografisen korkeuserojen vaihtelun synnyttämät paikallisilmastolliset olosuhteet puskuroivat pohjoisten lajien vähenemistä ilmaston lämmetessä. Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tutkimuksen mukaan niiden tiheydet olivat suurimmat paikallisilmastoltaan vaihtelevilla suojelualueilla, missä nämä lajit myös vähenivät vähemmän kuin tasamaiden suojelualueilla.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

ARAtuotanto_A_Kruunu

Lähes 8000 uutta asuntoa valtion korkotuella ja investointiavustuksella vuonna 2019

20.2.2020
ARA-tuotanto on pitänyt hyvin pintansa rakentamisen viidettä vuotta jatkuneessa noususuhdanteessa. ARA-asuntojen osuus kaikista asuntoaloituksista oli noin 20 %.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Tulva-, lumi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Loppuviikon sateet nostavat taas jokien vedenkorkeuksia tulvimaan Uudellamaalla, Lounais-Suomessa ja länsirannikon vesistöissä (Tulvakeskus 20.2.)
Lapissa lunta paikoin tavallista enemmän, hallien kattojen lumikuormaa syytä tarkkailla  (17.2.2020)
Etelä-Suomen järvillä ei yhtenäistä jääpeitettä tai jää on heikkoa (11.2.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Euroopan ympäristön tila -raportti

Euroopan ympäristön tila 2020: suuntaa on muutettava heti
Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, ellei seuraavan kymmenen vuoden aikana puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 4.12. julkaistussa Ympäristön tila -raportissa.

Uusia julkaisuja

 

Luonnonkirjo uutiskirje 1/2020
Tuoreimmassa Luonnon kirjossa kerrotaan luonnonsuojelulain uudistuksesta, maisemahankkeesta, suoluonnon ennallistamisesta, luontotyypeistä, Ylen tulevasta Pörriäiskampanjasta, luonnosta ja terveydestä sekä nuorten luontopajasta.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.