Hyppää sisältöön
Biojätteitä kattilassa.
© Shutterstock

Jätteet kiertämään kotitoimistossa (syke.fi)

Uutinen 6.5.2021 Suomen ympäristökeskus SYKE
Korona-aikana yhä useampi työntekijä on siirtynyt työskentelemään etänä kotitoimistoilta käsin. Kun kotona vietetään enemmän aikaa, syntyy siellä myös enemmän jätteitä. Suomen ympäristökeskus on laatinut oppaan ja vinkkilistan kotitoimistojen lajittelun motivoimiseksi ja tiedon lisäämiseksi sekajätteen vähentämisen merkityksestä.

Kerro näkemyksesi ja anna palautetta

Lausuntopyyntö Helmi-ohjelman tavoitteista ja toimista (ym.fi)

 

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Helmi-ohjelman tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 12.5.2021 mennessä. Kyseessä on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.

Vaikuta vesiin

Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Voit antaa palautetta 14.5.2021 asti ehdotuksista merenhoidon toimenpideohjelmaksi, vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027.

Luonnon virkistyskäytön strategia tuo luonnossa liikkumisen hyödyt suomalaisten tietoon – kansalaisilta pyydetään ehdotuksia ja kommentteja

Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Voit lähettää kommentteja 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi:ssä. Kyselyssä voi tehdä myös omia ehdotuksia.

Vesi- ja tulvatilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Pohjois-Suomen joet kääntyvät nousuun alkuviikosta (7.5.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Kutsumaton vieras -kampanja

Kutsumaton vieras -kampanjan espanjansiruetana, piirros.

Kutsumaton vieras -kampanja kannustaa erityisesti kotipuutarhureita ja lähiluonnon hyvinvoinnista kiinnostuneita tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja elinympäristöistään. Tutustu tarkemmin lähiympäristösi haitallisiin vieraslajeihin ja ilmoita vieraslajihavainnosta osoitteessa vieraslajit.fi.

Rakentamisen päästötietokanta

Rakentamisen päästötietokanta CO2data.fi tarjoaa puolueetonta tietoa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Uusia julkaisuja

Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa (helda.fi)
Raportissa arviodaan liikenteen aiheuttamia terveysvaikutuksia Suomessa. Arvioinnissa ovat mukana ilman pienhiukkas- ja melualtistusten sekä liikenneonnettomuuksien aiheuttamat terveyshaitat. Lisäksi on arvioitu kävelyn ja pyöräilyn fyysisen tuomat terveyshyödyt. Terveysvaikutusten arvioinnissa käytettiin tautitaakkamenetelmiä.

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit (helda.fi)
Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -hankkeessa on koottu tietoa uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä maakunnan luonnon kestävämmän hyödyntämisen sekä luontoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.