Hyppää sisältöön

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ajankohtaista

Valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa

Kaikkia valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Koko hakuprosessin voi tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.

Hakemuksen tekoa on helpotettu niin, että täytettävät kohdat ja täyttöohjeet mukautuvat valitun toiminnan mukaan. Näin luvan hakeminen on aiempaa nopeampaa ja vaivattomampaa.

Hakija hyötyy sähköisestä asioinnista myös siten, että hakemusten käsittely ja lupapäätösten rakenne on yhdenmukaistettu. Näin koko lupaprosessi on avoimempi ja ennakoitavampi.

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Mutta mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan, ja miten lupa-asioiden käsittelyyn voi vaikuttaa? Aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset neuvovat lupamenettelyasioissa.

Eri lupaviranomaiset tekevät päätöksiä ja myöntävät lupia mm. ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla. Myös vesitaloushankkeet sekä jätteiden kuljetus ja siirto ovat usein luvanvaraisia. Kiellettyjen tai ankarasti rajoitettujen kemikaalien vientiä EU-alueen ulkopuolelle säädellään ilmoitusmenettelyllä. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaisille. Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn. Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Julkaistu 10.9.2013 klo 10.51, päivitetty 23.8.2019 klo 12.38