Hyppää sisältöön

Vesien käyttö

Puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia

Vesiasioita hoidetaan monien toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyönä. Käytännön työssä on sovitettava yhteen mm. vesivarojen hyödyntämisen, alueiden käytön, vesiensuojelun, ympäristöterveyden ja sisäisen turvallisuuden tavoitteita.

flottan.556x240.jpg

Vesien kestävän käytön tavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö päätyi laajan yhteistyökumppaniverkon kanssa mm. seuraaviin vesien käytön tavoitteisiin:

  • Vesihuollon riskit hallitaan raakavesilähteestä jätevesien vaikutuksiin saakka.
  • Säännöstelyissä varaudutaan tulva- ja kuivuusriskeihin vesistöalueittain.
  • Padot ja muut vesistörakenteet ovat turvallisia ja toimivat erilaisissa tilanteissa.
  • Vesitaloudessa otetaan huomioon uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja vaikutukset.
  • Lisää ”Vesitalousstrategia 2011 – 2020.pdf” –julkaisu (2 Mt, maa- ja metsätalousministeriö)
Julkaistu 3.7.2013 klo 12.34, päivitetty 10.7.2019 klo 13.53
Aihealue: