Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Uudet vesitilannekartat löydät kehitteillä olevasta vesi.fi-palvelusta.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Järvien pinnat vielä korkealla ja lähellä tulvarajoja (Tulvakeskus 30.3.)

Järvien vedenkorkeudet ovat koko maassa Lappia lukuunottamatta selvästi ajankohdan keskitason yläpuolella ja osin poikkeuksellisen korkealla. Suuret järvet jatkavat nousuaan ja niiden laskujokien virtaamat pysyvät suurina vielä pitkään. Osa järvistä on jo kääntynyt loivaan laskuun. Järvien rannoilla kannattaa huolehtia laitureiden ja veneiden huolellisesta kiinnityksestä. Alkuviikko on ennusteen mukaan vähäsateinen, joten tilanne pysyy vakaana. Viikon loppupuolelle on ennustettu sateita etenkin lounais- ja etelärannikolle, jonka johdosta jokien virtaamat voivat kasvaa hieman. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Lapissa lunta  tavallista enemmän, hallien kattojen lumikuormaa syytä tarkkailla (17.3.2020)

Etelä edelleen lumeton Raahe–Joensuu-linjan eteläpuolella. Kittilä–Ivalo-alueella ja Koillismaalla lumikuorma on poikkeuksellisen suuri, paikoin yli 300 kg/m2, ja lähentelee normaalia vuoden maksimia. Lumikuormat ovat edelleen kasvussa. Raskas lumikuorma on mahdollinen ongelma suurille hallirakennuksille. Niiden lumikuormaa olisi syytä keventää. Pientaloissa riskinä on lähinnä katolta putoava lumi. Pientalojen katot kestävät hyvin suuretkin lumikuormat. Lumenpudottajalle suurin riski on katolta putoaminen, joten turvavälineiden on oltava käytössä Lisää lumitilanteesta

Varovaisuutta kevätjäillä liikuttaessa (20.3.)

Auringonsäteily alkaa jo lämmittää ja lumen sulaessa jään päältä haurastuttaa vesistöjen jääpeitettä. Aamulla kulkijan kantanut kevätjää voi iltapäivällä olla paksuudestaan huolimatta vaarallisen haurasta puikkoontunutta jäätä. Jään paksuuden perusteella ei siis enää voi arvioida sen kantavuutta. Kulunut talvi oli jääpeitteen muodostumisen suhteen poikkeuksellinen, sillä osa Etelä-Suomen suurista järvistä on ollut ilman yhtenäistä jääpeitettä tai jää on ollut hyvin ohutta. Jään paksuus on vaihdellut ja vaihtelee edelleen suuresti järven eri osissa. Tämän vuoksi jäillä liikkuessa on nyt noudatettava erityistä varovaisuutta. Jää voi olla hyvin heikkoa esimerkiksi virtapaikoilla, sillan alusilla ja muiden vesistörakenteiden lähellä, purkupaikoilla, kapeikoilla ja isojen kivien läheisyydessä. Lue lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

Lisätietoa

Julkaistu 17.3.2020 klo 14.08, päivitetty 30.3.2020 klo 15.13