Gå till innehållet

Allmänheten hörs för att sätta fart på revideringen av den klimatpolitiska planen – Hur kan vi minska utsläppen på ett effektivt och rättvist sätt?

Pressmeddelande 19.1.2021 Miljöministeriet
Miljöministeriet ber om allmänhetens synpunkter på hur utsläppen kan minskas på ett effektivt och rättvist sätt. Olika synpunkter kartläggs genom en webbenkät som är öppen för alla från den 19 januari till den 19 februari. Svaren är till hjälp vid beredningen av en ny klimatpolitisk plan på medellång sikt.

Understöd

Miljöministeriet beviljar understöd för klimatprojekt i kommuner (ym.fi) . Ansökningstiden är från den 1 december 2020 till den 5 februari 2021.

Understödet för avstående från oljeuppvärmning har varit en framgång – tilläggsanslag föreslås i nästa års budget, även andra stöd erbjuds (ym.fi) (pressmeddelande 1.12.2020)

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi). Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

Ändring av mängden av hushållsavfall och återvinningsgraden 2016-2019

Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt

10.12.2020
Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvinningsgraden för hushållsavfall stiger inte tillräckligt snabbt. I vissa av kommunregionerna kan en svag positiv utveckling skönjas men takten måste öka för att EU:s återvinningsmål ska nås i tid.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Antalet ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar växte explosionsartat i slutet av året

9.12.2020
Under hösten 2020 har ARA tagit emot fler ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur än under hela 2019.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Din åsikt

Miljöministeriet ber om kommentarer om de mål och åtgärder som planeras för livsmiljöprogrammet Helmi fram till år 2030. Programutkastet är öppet för kommentarer från allmänheten i tjänsten dinasikt.fi till och med den 31 januari 2021. Gå till Dinasikt.fi: Helmi-elinympäristöohjelma 2030, ohjelmaluonnoksen kommentointi

Påverka och ge respons

Påverka vatten.

Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Förslagen till vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Läs mer på sidan Påverka vattendragen.

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.