Gå till innehållet

Vågen.
© Ilkka Lastumäki

Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden

Riksomfattande algöversikt 9.7.2020 Finlands miljöcentral
Blågrönalgsituationen har fortfarande varit lugn både i insjöar och i havsområden. Det blåsiga och molniga vädret har under den gångna veckan fortsatt att behärska algförekomsterna, och så länge som det ostadiga vädret fortsätter, förblir sannolikheten för ökning av blågrönalgers ytblomningar liten. I insjöar har man under denna vecka observerat mindre mängder blågrönalger än vad som är vanligt för tidpunkten. I havsområden har man för det mesta observerat obefintliga eller små mängder alger, bortsett från enskilda rikliga observationer i Åbolands skärgård och utanför Nystad.

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Pressmeddelande 26.6.2020 NTM-central
Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen oberoende av vem som äger eller innehar ett område. Rekreation i naturen är inom ramen för allemansrätten gratis och förutsätter inte markägarens tillstånd eller samtycke. Den som rör sig i naturen måste emellertid komma ihåg sitt ansvar: man får inte skada eller störa någon annan eller naruren när man utnyttjar allemansrätten. 

aktuellt från miljöministeriet

Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020

10.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10–16.11.2020.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

img

Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden

9.7.2020
Blågrönalgsituationen har fortfarande varit lugn både i insjöar och i havsområden. Det blåsiga och molniga vädret har under den gångna veckan fortsatt att behärska algförekomsterna, och så länge som det ostadiga vädret fortsätter, förblir sannolikheten för ökning av blågrönalgers ytblomningar liten.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ara betjänar även under undantagsförhållandena

17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
Obs.! 15.6 - 7.8. kl. 9-15

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.