Gå till innehållet

Kontaktuppgifter

Miljöministeriet

Finlands miljöcentral

Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverken

 

Publicerad 21.2.2018 kl. 13.15, uppdaterad 23.8.2019 kl. 12.25