Gå till innehållet

Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Området som biogasanläggningen kommer att använda är cirka 75 x 90 meter och ligger i ett redan befintligt fabriksområde. Den giltiga detaljplanen gör det möjligt att bygga en biogasanläggning i området.

Biogasanläggningen är avsedd att bearbeta cirka 70 000 ton per år av underlag som har sitt ursprung i anläggningen i Genecor och även organiskt slammet från Hangon Puhdistamo Oy. Kärnprocessen för en biogasanläggning är en biologisk, anaerob bearbetning.

MKB-programmet

MKB-programmet kan läsas:

  • Hangö stads bibliotek, lässalen, (fr.o.m 1.6.), Berggatan 3 - 5, 10900 Hangö, (papperversion)
  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors, (papperversion)
  • www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj område -> Nyland)

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensprogrammet skriftligen senast den 10.6.2020. Hänvisning: UUDELY/5425/2020.

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 11.5.2020 kl. 15.37, uppdaterad 12.5.2020 kl. 8.24