Gå till innehållet

Boende

Avsnittet Boende tar upp olika typer av boende och deras särdrag. Det innehåller också information om vilket slags stöd för boende som finns och en egen sida om boende för specialgrupper.

 

Pressmeddelande och nyheter RSS

Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad

24.3.2020
Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i början av året. I programmet deltar de största städerna, tjänsteproducenterna och organisationerna samt statliga aktörer. Tyngdpunkten ligger på det arbete mot bostadslöshet som utförs i kommunerna, och för detta kommer det att erbjudas finansiering och annat stöd inom programmet.
Allt miljöministeriets aktuellt
Allt ARAs aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 15.56, uppdaterad 18.6.2019 kl. 15.13
Ämne: