Boende

Avsnittet Boende tar upp olika typer av boende och deras särdrag. Det innehåller också information om vilket slags stöd för boende som finns och en egen sida om boende för specialgrupper.

 

Pressmeddelande och nyheter RSS

Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet

30.1.2020
Statsrådet har utnämnt Teppo Lehtinen till en tjänst som överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.2.2020–31.1.2025. Överdirektören är chef för ministeriets avdelning för den byggda miljön.
Allt miljöministeriets aktuellt
Allt ARAs aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 15.56, uppdaterad 18.6.2019 kl. 15.13
Ämne: