Gå till innehållet

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet

Pressmeddelande 6.7.2020 Finlands miljöcentral, LUT-universitet och Helsingfors universitet
Den läkemedelsbelastning som hamnar i miljön kan minskas genom rengöring av avloppsvattnet vid de ursprungliga utsläppskällorna på sjukhus, vårdinrättningar, i hushåll och läkemedelsindustrin samt genom att effektivera rengöringen av avloppsvattnet vid kommunala reningsverk. Särskilt förekomsten av de skadligaste läkemedlen bör beaktas vid valet av rengöringsmetoder. I det omfattande forskningsprojektet producerades ny information om minskningen av läkemedelsutsläpp vid de ursprungliga utsläppskällorna och kommunala reningsverk samt undersöktes lämpliga metoder för att minska dessa utsläpp.

Publicerad 29.5.2020 kl. 16.16, uppdaterad 6.7.2020 kl. 12.52