Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

© Miljöministeriets bildbank © Teemu Kuusimurto

Bedömning av vattenstatusen i Finland: Sjöarnas, åarnas och älvarnas tillstånd i regel oförändrat, kustvattnens tillstånd har försämrats

Pressmeddelande 27.8.2019 miljöministeriet och Finlands miljöcentral
En ny bedömning av ytvattnens ekologiska status i Finland visar att 87 procent av sjöarnas areal och 68 procent av åarna och älvarna har god eller hög status. Övergödningen är fortfarande det största problemet. Inlandsvattnens tillstånd har inte förändrats i någon betydande utsträckning sedan 2013, men på vissa ställen kan man märka en liten förbättring. Finska vikens tillstånd har förbättrats, men kustvattnens tillstånd har i regel inte nått god status. De risker som är förknippade med grundvattnen har inte ökat.

Publicerad 27.8.2019 kl. 10.27, uppdaterad 27.8.2019 kl. 10.32