Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Nya metoder för att förbättra Östersjöns tillstånd – samråd om förslaget till åtgärdsprogram för havsvården (ym.fi)

Pressmeddelande 1.2.2021 Miljöministeriet
I dag inleds ett omfattande offentligt samråd om ett ambitiöst förslag vars mål är en god miljöstatus i den marina miljön. I förslaget till åtgärdsprogram för havsvården har utöver de nuvarande åtgärderna samlats 65 nya åtgärder för att förbättra den marina miljöns tillstånd. Förslaget till åtgärdsprogram 2022–2027 är framlagt för samråd fram till den 14 maj 2021.

Publicerad 1.2.2021 kl. 11.14, uppdaterad 1.2.2021 kl. 11.15