Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig

Nyhet 4.12.2019, Finlands miljöcentral
Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, som kommer ut i dag, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala och betydelse.

Publicerad 4.12.2019 kl. 13.10, uppdaterad 4.12.2019 kl. 13.09