Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Man undersöker de belastningsminskande effekterna av fåror i två nivåer i bland annat Leppioja i Tyrnävä. © Pinja Kasvio

En ny undersökning inom programmet för effektiverat vattenskydd utreder om belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av fåror i två nivåer

Pressmeddelande 9.11.2020 Finlands miljöcentral
I det nya projektet Valumavesi inom programmet för effektiverat vattenskydd söker man metoder för att minska den belastning som urlakas till vattendragen från åkrar och ekonomiskogar. Man är särskilt intresserad av fåror i två nivåer. Översvämningsplatån i fårorna i två nivåer håller kvar en del av de fasta partiklarna och näringsämnena som finns i vattnet som rinner i fåran. Terrängundersökningar görs bland annat i Raseborg å, i Ritobäcken i Sibbo och i det skogsdominerade avrinningsområdet i Loppi.

Publicerad 9.11.2020 kl. 12.27, uppdaterad 9.11.2020 kl. 12.27