Kartor och statistik

Kartor och statistik innehåller data och statistik som miljöförvaltningen framställer samt information om miljöförvaltningens olika informationssystem.

Det finns miljöstatistik och -information även på flera andra webbtjänster som uppehålls av miljöförvaltningen. Sådana är till exempel Järviwiki (Insjöwiki), Klimatguiden och Luftkvalitetsportalen. På Luonnontila-webbtjänsten har man samlat ihop en stor mängd indikatorer, som beskriver förändringar i naturen och naturens mångfald. En stor del av datat på miljöförvaltningens informationssystem kan man fritt undersöka och ladda ned från öppen informations sidor.

Miljöförvaltningen framställer även information till Statistikcentralens officiella statistik samt till Findikator-servicen. Mångsidig miljöinformation gällande länderna i Europa finns tillgängligt på den Europeiska miljöbyrons (EEA) webbsidor.

Pressmeddelanden och nyheter

Merianalyytikko Pia Varmanen esittelee näytteitä elokuu 2019 kuvaaja Ilkka Lastumäki

Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren

6.9.2019
I Finska viken är områdena med syrebrist större än förra sommaren. Områdena med syrebrist i Östersjöns huvudbassäng är ungefär lika stora som hösten 2018, då Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut uppskattade att de var större än någonsin tidigare. I Bottenhavet och Bottenviken är syresituationen bra precis som i fjol, visar Finlands miljöcentrals uppföljningsresultat från den gångna sommaren.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 14.4.2015 kl. 11.11, uppdaterad 7.10.2019 kl. 13.39