Klimatet och luften

I avsnittet Klimatet och luften beskriver vi de viktigaste aktörerna inom förebyggande av och anpassning till klimatförändringarna, samt vidtagna åtgärder och hur de följs upp. Mer information om effekterna och klimatarbetet finns i Klimatguiden. I avsnittet behandlas förutom klimatet även luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Aktuellt

IPCC:s rapport: Mänsklig verksamhet har lett till aldrig tidigare skådade förändringar i vårt klimat (ym.fi)

Pressmeddelande 9.8.2021 Miljöministeriet och Meteorologiska institutet
Växthusgasutsläppen orsakade av mänsklig verksamhet har redan medfört betydande förändringar i klimatet. I en rapport som publiceras den 9 augusti 2021 konstaterar FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar IPCC att sannolikheten för flera skadliga väderfenomen har ökat. Många förändringar som gäller haven och fastlandsisarna är redan nu oåterkalleliga eller återhämtar sig långsamt. Hur omfattande de kommande förändringarna är beror på hur utsläppen av växthusgaser, särskilt koldioxid, utvecklas i framtiden.

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Näkymä kuumailmapallosta

Vid Montrealprotokollets partsmöte beslutade man att den globala uppföljningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet och av fluorerade växthusgaser ska utvecklas

02-11-2021
Goda nyheter vid Montrealprotokollets 33:e partsmöte: halterna i atmosfären av CFC-11-gas, som bryter ner ozonskiktet, har återgått till den sjunkande trend som rådde före utsläppskrisen 2018. Vid mötet beslöt man att utreda hur nätverket för uppföljning ska utvidgas för att i fortsättningen kunna följa upp och förebygga utsläppen på ett mer omfattande och effektivt sätt.
Allt SYKEs aktuellt
Publicerad 16-09-2013 kl. 16.11, uppdaterad 21-10-2020 kl. 7.42
Utgivare: