Livsmiljön och planläggning

En god livsmiljö är en väsentlig faktor för livskvaliteten. En livsmiljö av hög kvalitet som fungerar i alla hänseenden utgör en helhet där olika befolkningsgrupper har möjlighet att ordna det vardagliga livet och tillfredsställa sina grundläggande behov såsom boende, service, arbete, friluftsliv, hobbyer, men också vila och privatliv. En god livsmiljö är även ekologiskt hållbar. Med livsmiljö avses i detta sammanhang de omgivningar där människor bor, arbetar och tillbringar sin fritid.

Planläggning och övrig planering av markanvändningen skapar förutsättningar för en god livsmiljö och för utvecklingen av den. Det viktigaste syftet med planläggningen är att samordna olika perspektiv och målsättningar.

 

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar

25-01-2022
Datasystemet för den byggda miljön samlar information om byggande och planer relaterade till områdesanvändning i ett nationellt interoperabelt format. Syftet med det nya informationsystemet är att effektivisera utnyttjande av information och därigenom förbättra planeringen av en god livsmiljö ur såväl mänskligt som miljömässigt välbefinnandes perspektiv.
Allt SYKEs aktuellt
Publicerad 09-09-2013 kl. 10.32, uppdaterad 01-06-2021 kl. 15.53