Havsplanering

Hangon_Itäsatama_Pirjo_Ferin

Bild: Pirjo Ferin @ YHA

Det ska utarbetas havsplaner för Finlands havsområde före utgången av mars 2021. De tre planer som utarbetas för territorialvattnen och den ekonomiska zonen är följande: Finska viken, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet samt Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Syftet med planerna är att de ska främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av naturresurserna och god status i den marina miljön.

Arbetet med att ta fram havsplaner styrs av en koordineringsgrupp där medlemmarna representerar landskapsförbunden vid kusten och miljöministeriet. Egentliga Finlands förbund svarar för samordningen av det samarbete som krävs i planeringen. Med tanke på samarbetet har det inrättats ett samarbetsnätverk för havsplanering. Ytterligare information finns på webbplatsen www.merialuesuunnittelu.fi

Bestämmelser om havsplaneringen finns markanvändnings- och bygglagen. I enlighet med lagen svarar miljöministeriet för den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen samt för samarbetet med grannländerna inom havsplaneringen. De åtta landskapsförbunden vid kusten svarar för att själva havsplanerna utarbetas och godkänns.

Publicerad 17.11.2014 kl. 8.34, uppdaterad 2.5.2018 kl. 11.37
Utgivare: