Gå till innehållet

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker

Påverka vatten.

Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Förslagen till åtgärdsprogram för havsförvltningsplanen, vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Läs mer på sidan Påverka vattendragen.

Publicerad 5.11.2020 kl. 8.36, uppdaterad 9.2.2021 kl. 15.57

Ämne: