Gå till innehållet

Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

Jääpatotulva

Översvämningscentrets tjänster

Översvämningar i sjöar och vattendrag

Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)(SYKE)
Vattenföringsprognoser och översvämningsvarningar på kartan (SYKE)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Störtregnsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Havsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)
Prognoser för havsvattenståndet (Meteorologiska institutet)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Dessutom förmedlar översvämningscentret aktuella lägesbilder över vattnen och översvämningar till myndigheterna.

Översvämningscentret i korthet

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken. 

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget på sina egna webbtjänster ymparisto.fi och ilmatieteenlaitos.fi

Publicerad 2.1.2014 kl. 16.27, uppdaterad 10.7.2019 kl. 10.37