Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Aktuellt

Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på nya vesi.fi-webtjänsten på finska

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget också på sina egna webbtjänster ymparisto.fi och ilmatieteenlaitos.fi

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral SYKE och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken. 

Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

Jääpatotulva

Översvämningscentrets tjänster

Översvämningar i sjöar och vattendrag

Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)(SYKE)
Vattenföringsprognoser och översvämningsvarningar på kartan (SYKE)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Störtregnsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Havsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)
Havsvattenståndet (Meteorologiska institutet)
Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Dessutom förmedlar översvämningscentret aktuella lägesbilder över vattnen och översvämningar till myndigheterna.

Publicerad 09-04-2021 kl. 14.40, uppdaterad 09-04-2021 kl. 14.42