Gå till innehållet

Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar

Pressmeddelande 29.8.2019 kl. 13.38

Under sommaren fanns det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland. Blågrönalger observerades ställvis som ytsamlingar men vinden höll blågrönalgerna för det mesta inblandat i vattnet. I insjöarna förekom blågrönalger inblandat i vattnet och rikliga ytblomningar observerades mindre än under tidigare uppföljningsår. 

Algsituationen_2019_sv
 

I de sydliga och sydvästra finska havsområdena fanns rikligt med blågrönalger inblandat i vattnet och stundvis som ytsamlingar.

Vinden höll blågrönalgerna huvudsakligen inblandat i vattnet men även ytsamlingar förekom. I finska havsområdena förekom blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland och Skärgårdshavet, men också i Ålands hav, Finska viken koncentrerat mot Finlands kust, norr om Åland och i de sydliga och mellersta delarna av Bottenhavet, samt till skillnad från tidigare år även i de norra delarna av Bottenhavet.

Vid kusten förekom blågrönalger i Skärgårdshavet, Finska viken, Bottenhavet och Kvarken. Blågrönalgsituationen vid kusten varierade betydligt även mellan korta avstånd och ändrades snabbt vilket är typiskt på grund av att kustområdena är så splittrade och vattenmassorna färdas med vinden och strömmarna från en plats till en annan.

Utifrån uppföljningsresultaten från vintern och våren förutsåg man likt tidigare år en betydande eller måttlig risk för algblomningar i de sydliga och sydvästra havsområdena i Finland samt i södra delen av Bottenhavet. Den regionala fördelningen av algblomningar kan man förutse relativt bra men sommarens väderförhållanden har en avgörande betydelse för hur kraftiga blomningarna är. Blomningarna i norra delen av Bottenhavet har blivit kraftigare under senaste år. Orsaken till detta bör utredas noggrannare.

Varierande algläge i sjöarna

Som en följd av den varma försommaren började blågrönalger öka i insjöarna i juni vid flera nationella observationsställen för alguppföljning aningen tidigare än under en normal sommar. Algsituationen i slutet av juni och det varma vädret ännu då tydde på en algsituation i insjöarna likt år 2018.

Från och med juli höll det varierande vädret ändå mängden algblomningsobservationer och rikliga ytblomningar på en mindre nivå än under en normal sommar hela juli och augusti, förutom den näst sista veckan i juli. Det svala vädret hejdade algblomningarnas förekomst och vinden höll blågrönalgerna inblandat i vattnet i insjöarna. I några insjöar drev ändå vinden blågrönalger mot stränderna till samlingar.

Veckan algöversikt slutar

Finlands miljöcentral har varje vecka under juni–augusti publicerat en översikt över algläget i Finlands havsområden och sjöar. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Blomningar av blågrönalger kan förekomma även på hösten beroende på näringsläget och vädret.

Kartor för media:

Ytterligare information:

Mer information

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Satellitobservationer

Specialforskare Jenni Attila, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 078, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi