Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Pressmeddelande | Publicerad: 18.4.2018

Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att p......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Vatten > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Pressmeddelande | Publicerad: 16.4.2018

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vatten......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Kartor och statistik > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Vatten > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Glesbebyggelsens avloppsvatten
Innehållssidå | Publicerad: 31.12.2013

När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar...

Byggande > Byggnadsprojekt > Installationstekniska system (VVS) > Glesbebyggelsens avloppsvatten
Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 13.4.2018

Finlands vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplan och planerna för hantering av översvämningsrisker ska uppdatering för 2022–2027 har påbörjats. Hur kan vi förbättra tillståndet i vå......

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker
Till fastighetsägare
Innehållssidå | Publicerad: 17.3.2017

  ...

Byggande > Byggnadsprojekt > Installationstekniska system (VVS) > Glesbebyggelsens avloppsvatten > Till fastighetsägare
Det svarta kolet på spåret
Nyhet | Publicerad: 6.4.2018

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland. ...

Klimat och luft > Det svarta kolet på spåret
Beredskap för översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 4.4.2018

Samråd om förslagen för hanteringsplaner för översvämningsrisker ordnas 2.11.2020-3.5..2021. Se m...

Påverka vattendragen > Beredskap för översvämningsrisker
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 4.4.2018

Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland
Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2018

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Vatten > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?
Nyhet | Publicerad: 12.3.2018

Intressenter och beslutsfattare i Skärgårdshavets region har nu möjlighet att berätta för forskarna om hur de ser Skärgårdshavets ekosystem och dess funktioner, samt om de av havsmiljöns varor och tjä......

Hav > Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?
Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2018

År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Kartor och statistik > Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2018

Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns ty......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland
En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2018

En internationell arktisk övning för återställning efter oljespill anordnas den 7 mars vid Bottenviken vid kusten av Uleåborg stad i Norra Finland. Vem som helst är välkommen att följa övningen via en......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Vatten > En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 4.12.2013

Miljöministeriet Kontaktuppgifter Finlands miljöcentral Kontaktuppgifter Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet Kontaktuppgifter N...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Kontaktuppgifter
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2018

På många håll i Östra och Norra Finland är snöbelastningen större än normalt under denna tid på vintern. SYKE uppmanar att man aktivt kontrollerar snöbelastningen på taken på stora hallar och motsvara......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar
Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2018

Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens
Natur > Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens
Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2018

”Meriroskahaaste” tävlingen söker lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön
Kartor och statistik > Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön
Havsvård
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Havsvård ger resultat Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den är en grund och nästan försluten bassäng. Ett stort antal människor lever i Östersjöns kustområden. Övergödningen ä...

Påverka vattendragen > Havsvård
Påverka vattendragen
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Funderar du över framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Finlands havsförvaltningspla...

Påverka vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2018

Slutet av år 2017 var mycket blött, speciellt i landets södra och sydvästra delar. Vattenståndet var fortfarande högt och vattenföringen stor i december efter den regniga och milda hösten. I vissa åar......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9