Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeesta vastaavana toimijana NEOEN Renewables Finland Oy suunnittelee Paholammin tuulipuistoa Kankaanpään alueelle.

Neoen Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Paholammin tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden (6) uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden nimellisteho on enintään 3-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin pohjoisosassa, noin kaksi kilometriä Honkajoen taajaman eteläpuolella. Hankealueen pinta-ala on noin 715 hehtaaria ja se on pääosin metsätalous- ja viljelykäytössä ja on yksityisessä maanomistuksessa. Alueelle sijoittuu myös tiestöä ja Paholamminkeitaan turvetuotantoalue. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kankaanpääntie (kt 44). Välittömästi alueen itäpuolella sijaitsee Kirkkokallion toiminnassa oleva tuulipuisto.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

VE 0  Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 5-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE 2  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 3-6 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

VE 1  7,5 km pituinen kaapelireitti hankealueelta itään.

VE 2  8 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen

VE 3  14,3 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen ja edelleen luoteeseen.

Arviointiohjelma

Nähtävillä

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Kankaanpään kaupungin ja Isojoen kunnan verkkosivuilla.

Ohjelman paperiversioon voi tutustua 28.05 –26.06.2021 alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

  • Kankaanpään kaupunginvirasto, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
  • Isojoen virastotalo, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki

Yleisötilaisuus, hankkeen sähköinen esittelymateriaali

Hanketta ja ohjelmaa esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa yhteisesti Marjakeitaan tuulivoimapuistohankkeen kanssa tiistaina 8.6.2021 klo 18-20.

Yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta hankkeen sähköinen esittelymateriaali ja tähän liittyvä kysymysten ja näkemysten esittämismahdollisuus hankevastaavalle korvaavat tavallisesti YVA-menettelyssä paikan päällä järjestetyn yleisötilaisuuden. Hankkeesta vastaavalle annettu palaute ei kuitenkaan välity yhteysviranomaiselle sellaisenaan, joten jätä myös kirjallinen mielipide yhteysviranomaiselle.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 29.06.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon tällä verkkosivulla viimeistään 24.07.2021.

 

Sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA

Julkaistu 4.5.2021 klo 10.21, päivitetty 31.5.2021 klo 13.10