Tuulikaarron tuulivoimahanke, Kärsämäki, Siikalatva

Hankkeen kuvaus

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on noin 4-8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulikaarron tuulipuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi hankealueen länsipuolelle Haapavedelle sijoittuvaan voimajohtoon. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.

Vaihtoehdot

Hankkeesta tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0).

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista 34 sijoittuu Siikalatvan ja 19 Kärsämäen alueelle.
Vaihtoehto VE0: Hanke jätetään toteutumatta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 24.2.2021.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 10.3.-12.4.2021 Siikalatvan kunnan, Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.
Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Kärsämäen kunnan asiointipisteessä (Haapajärventie 1, Kärsämäki) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) niiden aukiolojen puitteissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 23.3.2021 alkaen klo 17.00 verkkolähetyksenä, tässä on linkki teams-yleisötilaisuuteen, tässä on ohjeet osallistumiseen ja tässä tilaisuuden asialista. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Piipsan Tuulivoima Oy) ja YVA-konsultin (FCG Finnish Consulting Group Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Yleisötilaisuuden videotallenne löytyy Puhuri Oy:n yva-sivulta.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.4.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Julkaistu 10.3.2021 klo 8.31, päivitetty 18.5.2021 klo 16.33