Saostussäiliö + Filtralite-suodattamo

Jätevesien käsittelyn vaiheet

Filtralite-suodattamo on kaksivaiheinen vaakavirtausmaasuodattamo, jossa käytetään kahta erikoisvalmisteista suodatinmateriaalia. Jätevedet johdetaan ensin esiselkeytykseen ja siitä edelleen pumppaukseen. Jätevedet pumpataan ja levitetään yhden tai useamman suihkuttavan jakolaitteen kautta ensimmäisen suodatusvaiheeseen. Jätevesi suodattuu 60 cm paksun suodatinkerroksen (Filtralite NR 2-4 mm) läpi vertikaalisesti. Tämän jälkeen jätevesi kulkee toiseen suodatusvaiheeseen, jossa materiaalina on Filtralite P. Jätevesi kulkee siinä ensin vertikaalisesti ja sen jälkeen horisontaalisesti suodatinmateriaalin läpi. Sen jälkeen jätevesi kootaan kokoomaputkeen ja johdetaan purkupaikkaan.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla etupäässä ensimmäisessä suodatusvaiheessa. Biokerros muodostuu suodatinkerroksen yläosaan. Jäteveden fosforikuormitusta pyritään vähentämään lähinnä sitomalla fosforia Filtra P -suodatinmateriaaliin järjestelmän toisessa vaiheessa. Jäteveden typpeä poistetaan sitomalla sitä ensimmäisen suodatusvaiheen suodatinmateriaaliin ja vähentämällä sitä biologisen prosessin yhteydessä nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessin avulla.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluu seuraavat vaiheet:

 • esiselkeytys saostussäiliössä (3-osainen kaikille jätevesille, 2-osainen harmaille jätevesille)
 • pumppaus
 • levitys ensimmäiseen suodatusvaiheeseen
 • suodatus (Filtralite NR 2 - 4 mm)
 • vaakavirtaussuodattamo (suodatinmateriaalli Filtralite P)
 • suodatetun jäteveden kokoaminen ja johtaminen purkuputkeen.

Tietoa soveltuvuudesta, tekniikasta, asennuksista ja ylläpidosta

 • Filtralite-suodattamolle on mitoitusohjeet 1,2,3 ja 4 asunnon jätevesille.
 • Yhden asunnon jätevesien käsittelyyn tarvitaan ala, jonka minimileveys on 4,5 metriä ja pituus 8,9 metriä.
 • Puhdistamo voi tukkeutua, jos esiselkeytyksestä pääsee lietettä tai rasvaa suodatinkerrokseen.
 • Suodattamo eristetään alkuperäisestä maaperästä vedenpitävällä materiaalilla.
 • Jos ulkopuolisesta maaperästä eristetyn suodattamon eristysrakenne on viallinen, jätevettä voi kulkeutua pohjaveteen.
 • Ulkopuolisten pintavesien pääsy järjestelmään tulee estää.
 • Suodatinmateriaali kyllästyy ajanmittaan jäteveden sisältämistä aineista kuten fosforista ja se joudutaan ajoittain uusimaan.

Lisää tietoa löytyy Filtraliten nettisivuilla.

Laitemarkkinointi

 • Maxit Group

Arvio puhdistustehosta toimivuustutkimusten perusteella

Ravinnesampo-projektissa tutkittiin kahta Filtralite-puhdistamoa, joista toinen oli vaakavirtausmaasuodattamo ja toinen säiliöihin asennettu niin sanottu "kompaktisuodatin". Molempien puhdistamoiden tulokset olivat hyvät.

Puhdistamoiden toimivuus voi vaihdella yksittäisissä käyttökohteissa. Hyvä toimivuus edellyttää puhdistamon asianmukaista toteutusta, käyttöä ja huoltoa.

Tutkimuksia

Maasuodattamoiden toimintaan liittyviä tutkimuksia on koottu taulukkoon: Jätevesien maaperäkäsittely

Julkaistu 10.9.2013 klo 9.42, päivitetty 19.2.2019 klo 17.23