Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat korkealla tai keskiarvojen tuntumassa (8.6.)

Pohjaveden pinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden yläpuolella lähes koko maassa. Pinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja etenkin rannikolla, mutta myös osittain sisämaassa. Sisämaassa pinnat ovat pääosin 10–55 cm yli ajankohdan keskiarvojen. Pohjois-Suomessa pinnat ovat paikoin jopa 55–100 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Myös rannikolla esiintyy paikoitellen keskiarvon ylittäviä pinnankorkeuksia.

Pohjaveden pinnat kääntyvät yleensä laskuun alkukesästä haihdunnan lisääntyessä. Tyypillisesti pintojen lasku jatkuu, kunnes syyssateet nostavat taas pohjavedenpintoja.

Maankosteustilanne on suurimmassa osassa maata ajankohdalle tyypillinen. Lapissa on paikoitellen myös kosteampia alueita ja länsi- ja lounaisrannikolla maa on taas kuivempaa. Ennusteiden mukaan maankosteus pienenee kesän edetessä koko maassa, jolloin pohjavettä ei pääse enää muodostumaan. Etenkin maan etelä- ja keskiosissa voi esiintyä vähävetisempiä alueita kesän aikana.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 8.6.2021 klo 10.22, päivitetty 8.6.2021 klo 10.23