Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning

Avdelningen Ärendehantering och tillstånd innehåller information för medborgare och företag om behövliga tillstånd, meddelanden och registreringar. Under den här avdelningen finns det också information om miljökonsekvensbedömning, MKB-projekt och MKB-beslut. På sidan har det sammanställts listor över blanketter inom miljöförvaltningen samt information om finansiering och understöd. Genom TYVI Pro -tjänsten kan företag på elektronisk väg lämna vissa uppgifter till myndigheterna. Inom miljöförvaltningen används TYVI Pro -tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

Vindkraft, Brahestad.
© Kuva: Mikko Korhonen, Miljöförvaltningens bildbank
Publicerad 31.7.2020 kl. 13.23, uppdaterad 4.5.2021 kl. 13.18