Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

Obs.! 21.6. – 13.8.
telefon kl. 9-15
chat mån.-fre kl 12-15

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

Publicerad 03-11-2020 kl. 10.19, uppdaterad 15-06-2021 kl. 8.08