Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där impregnerat träavfall som inte kan återvinnas förbränns i en rosterpanna. Utöver impregnerat trä bränns även annat icke återvinningsbart avfall i förbränningsanläggningen, bland annat ytbehandlat trä samt trä-, plast- och textilhaltiga restmaterial som uppstår som restprodukter vid avfallsbehandlingsanläggningar.

Den planerade mängden avfall som behandlas per år är högst 60 000 ton. Med denna mängd avfall kan 180 GWh fjärrvärme produceras, vilket motsvarar cirka 10 procent av Vanda Energis årliga fjärrvärmeproduktion. Verket används även för elproduktion, den årliga elproduktionen uppgår till cirka 3 000–4 000 MWh.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0, det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En anläggning för termisk behandling av impregnerat träavfall byggs på Vanda Energi Ab:s kraft-verksområde i Mårtensdal.

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion kan läsas:

  • NTM-centralen i Nyland, 15.4. - 30.4. Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • NTM-centralen i Nyland, 1.5. - 14.5. Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • Vanda stad, Miljöcentralen, Backasgränden 5, 01510 Vanda

Presentationen av bedömningsprogrammet

Informationsmöte för allmänheten ordnas elektroniskt onsdagen 21.4 kl 17.00 - 19.00 på adressen Vantaan Energian tilaisuus (https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-21042021).

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om konsekvensprogrammet skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 14.5.2021. Hänvisning: UUDELY/3712/2021.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress 15.4.–30.4.2021: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Besöksadress 1.5.–14.5.2021: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2. vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

Publicerad 14.4.2021 kl. 14.45, uppdaterad 14.4.2021 kl. 13.49