Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna

Pressmeddelande 16.3.2020 kl. 8.36

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar öppnade på måndagen en ansökningsomgång för finansiering av små klimatförsök som stöder en minskning av kommunernas utsläpp. De försök som väljs ut genom det öppna ansökningsförfarandet kan beviljas högst 10 000 euro i stöd. De som ansvarar för försöken får dessutom möjlighet att utveckla sina lösningar tillsammans med andra, bland annat i form av expertsparring och gruppstöd.

”Nästan hälften av finländarna bor i en kommun som har satt som mål att vara klimatneutral före 2030. För att uppnå de ambitiösa målen krävs det också nya metoder som det kan vara förnuftigt att först testa i liten skala. När man genomför försök får man värdefull information om vilka åtgärder som kan lämpa sig också för mer omfattande tillämpning”, säger Miia Berger, sakkunnig vid miljöministeriet.

Man efterlyser försök som bidrar till lösningar som främjar hållbara färdsätt, utsläppssnåla måltidstjänster och andra verksamhetsmodeller som minskar kommunernas klimatavtryck. En förutsättning för att försöket ska utfalla väl är att det motiverar målgruppen att minska klimatavtrycket och att testa nya tillvägagångssätt samt att utvärdera och utveckla dem.

Ansökningsomgången ordnas och sparringen av de utvalda försöken sker via webbtjänsten Plats för försök, som administreras av Motiva. Via webbtjänsten får de som beviljas understöd möjlighet att utveckla sin egen idé, få gruppstöd, sparring och kommunikationsstöd, hitta nya samarbetspartner och se till att de lösningar som försöken bidrar till blir ännu mer verkningsfulla.

”För att klimatmålen ska kunna nås krävs aktiva aktörer och nya idéer. Vem som helst kan lägga fram förslag via Plats för försök, där det är lätt att delta med låg tröskel”, berättar projektchefen för ansökningsomgången, Elina Ovaskainen från Motiva.

Vem som helst kan lämna in en ansökan, men ett villkor för att beviljas finansiering är att försöket genomförs i samarbete med en kommunorganisation. Försöket ska genomföras före utgången av december 2020. Ansökningstiden är 16.3–30.4.

Mer information:

Miia Berger, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 265, miia.berger@ym.fi

Elina Ovaskainen, sakkunnig, Motiva Oy, tfn 040 774 9390, kokeilut@motiva.fi


Utgivare: