Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Trafik på Mannerheimvägen. Brunakärr, Helsingfors. © Rodeo.fi.

I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa (syke.fi)

Pressmeddelande 22.4.2021 Finlands miljöcentral SYKE
De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska aktiviteten i samband med gång och cykel. Undersökningen som nu publicerats är den första omfattande sammanfattningen av trafikens hälsoeffekter i Finland och även globalt en av få sådana undersökningar.

Publicerad 4.3.2021 kl. 12.47, uppdaterad 22.4.2021 kl. 11.03