Etusivu_iso_kuvanosto_sv

© Riku Lumiaro.

Livsmiljöprogrammet Helmi för främjandet av den biologiska mångfalden sänds på remiss (ym.fi)

Pressmeddelande 20.4.2021 Miljöministeriet
Målet med livsmiljöprogrammet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet i försämrade livsmiljöer. Utlåtanden om Helmi-programmets målsättningar och åtgärder kan lämnas fram till den 12 maj 2021. Helmi-programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program.

Publicerad 6.4.2021 kl. 10.34, uppdaterad 20.4.2021 kl. 14.30