Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering

Pressmeddelande 20.3.2020 kl. 14.31

Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar:

Det är osannolikt att man smittas av coronaviruset via avfall. Enligt aktuella uppgifter medför det rådande läget inga förändringar när det gäller avfallssortering i hushållen. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat rekommendationer för aktörer inom avfallshanteringen i syfte att trygga en smidig och säker avfallshantering under undantagsförhållanden.

Avfallshanteringens funktionssäkerhet kan äventyras om avfallstransportörer och personalen vid behandlingsanläggningarna eventuellt insjuknar eller hamnar i karantän samtidigt, vilket dock är osannolikt. Kommunala och privata aktörer inom avfallshanteringen har uppmanats att säkerställa att deras planer för störningssituationer är uppdaterade och att de har resurser att sköta de kritiska uppgifterna inom avfallshanteringen.

I takt med att epidemin fortskrider kan det bli aktuellt att utfärda anvisningar och föreskrifter om hur avfallshanteringsåtgärderna ska prioriteras och avfallet samlas in. Aktörerna inom avfallshanteringen har också fått rekommendationer om säkerhet i arbetet när det gäller transport och behandling av avfall.

Mer information:

Miljöministeriet
Marja-Riitta Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 398, fornamn.efternamn@ym.fi

Social- och hälsovårdsministeriet
Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311, fornamn.efternamn@stm.fi

Cirkulärkraft Finland rf (frågor som gäller invånarnas avfallshantering)
Kaisa Halme, kommunikationsexpert, tfn 040 869 8350, fornam.fternmn@kivo.fi


Utgivare: