Internationella landskapsdagen

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamma landskapets betydelse som en del av vars och ens kulturhistoria, identitet och välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångformighet. Den internationella landskapsdagen firas i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen.

Konepaja_Johanna Sokka 556
© Johanna Sokka

Låt oss värdesätta våra vardagslandskap

Landskap beundras och fotograferas under sommaren och på semestern, men hurdana är landskapen i din vardag? Landskapen i vardagen är en väsentlig del av såväl välbefinnande som kvaliteten och mångformigheten i livsmiljön. Nu finns ett ypperligt tillfälle att visa uppskattning för landskapen genom att delta i fototävlingen som firar dem! 

Delta i tävlingen genom att fotografera dina vardagslandskap och dela fotografierna på Instagram med taggen #vardagslandskap / #arkimaisema. Anslut dig att följa kampanjens Instagram-konto @arkimaisema. Kampanjen kulminerar den internationella landskapsdagen den 20 oktober 2020.

Fira den internationella landskapsdagen och delta i en fototävling

I hurdana landskap firar du den internationella landskapsdagen den 20 oktober 2020? Må en skogsstig, parkeringsplats, teg, ett landskapskontor, en skolgård, strand, höstlig trädgård, trottoar, solnedgång eller en hamn tillhöra din dag, fotografera dagens landskap och delta i fototävlingen!

Den internationella landskapsdagen till ära arrangerar miljöministeriet en fotografitävling med temat ”Landskapsdagen 2020”.

Delta i tävlingen genom att fotografera landskap 20.10.2020 och skicka in ditt tävlingsfoto senast den 25 oktober 2020 (Sidan öppet först 20.10.2020): https://webropol.com/s/maisema2020

Juryn bedömer bilderna och vinnaren belönas med ett köpkort på 500 euro till Rajala Pro Shop. En grupp med övriga förtjänta bilder belönas med bokpriser. Bildskörden från fototävlingen ställs ut hos miljöministeriet för påseende och eventuellt under tillfällen som arrangeras av miljöministeriet samt på tävlingens webbplats.

Landskapens årliga festdag

Den internationella landskapsdagen firades för första gången i 2017. Då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Europarådets mål är att landskapsdagen ska bli en årlig tradition i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Europeiska landskapskonventionen är Europarådets konvention som syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 40 länder.

 

Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Kalliomaisema
© Bild: Tapio Heikkilä
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen 13-09-2019
I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Läs mer
Publicerad 04-07-2018 kl. 12.11, uppdaterad 04-12-2020 kl. 14.46