Utnyttjande av vattenresurser

Rent vatten, säkerhet och välfärd

Ärenden som gäller vatten sköts i samarbete med flera aktörer och förvaltningsområden. I det praktiska arbetet samordnas bland annat målsättningarna för hur vattentillgångarna och områdena används, för vattenskyddet, miljöhälsan och den inre säkerheten.

 flottan.556x240.jpg

Publicerad 3.7.2013 kl. 12.36, uppdaterad 9.2.2021 kl. 15.23
Ämne: