Vattenskydd

Målet med vattenskyddet är att tillståndet för yt- och grundvattnet allra minst ska vara bra. På webbplatsen får man information om vattenvårdsplanering och om vattenskydd för olika verksamhetsområden. Information som gäller Östersjön finns i avsnittet Havet.

Skyddet styrs av nationella program och strategier samt av lagstiftningen som presenteras i miljöministeriets webbtjänst. Där finns också information om internationellt samarbete inom vattenskydd.

Forsknings- och expertverksamheten för vattenskydd presenteras i SYKEs webbtjänst.

Publicerad 13.10.2014 kl. 13.16, uppdaterad 3.5.2021 kl. 13.19